• Zniżka i raty na zakup urządzeń Apple

  Chcesz zrobić prezent a nie masz od ręki całej kwoty na zakup produktu Apple? To nie problem! Proponujemy wygodne raty!

  Pamiętaj! wpisz kod rabatowy: BankowaWiosna i zgarnij dodatkowo 3% zniżki.

  Jak zakupić produkt Apple na raty?
  1. Wejdź na platformę: www.ipromocja.innergo.pl i wybierz produkt.
  2. Przejdź do opcji płatności i wybierz "Płatność ratalna".
  3. Zapoznaj się regulaminem sklepu internetowego i potwierdż zamówienie kilkając "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  4. Złóż wniosek o pożyczkę ratalną
  5. Jeśli umowa o pożyczkę ratalną zostanie zawarta, Innergo Systems zrealizuje zamówienie.

  Szczegóły oferty:
  •    wartość zakupów (wraz z dostawą) do 10 000 zł
  •    dotyczy wszystkich urządzeń Apple oferowanych na www.ipromocja.innergo.pl

  Sprawdź

  Oferta obowiązuje do 21.06.2020 r.   
  Zapraszamy!
  Jak wziąć udział w promocji?
  Wybierz produkty Apple (ze sklepu http://ipromocja.aliorbank.pl, zgodnie z regulaminem promocji.  Szczegóły oferty, Regulamin promocji oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie zgodne ze słownikiem.

  Raty w okresie obowiązywania promocji specjalnych:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 29,04%. Kalkulacja została dokonana na dzień 5.11.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta pożyczki ratalnej obowiązuje dla umów zawartych w terminie od 13 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r

  DotPay SA jako pośrednik kredytowy współpracuje z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Zakres umocowania: udostępnianie klientom wniosku o pożyczkę ratalną oraz przyjmowanie oświadczeń o odstąpieniu od umów o pożyczkę ratalną zawartych przez Alior Bank SA za pośrednictwem www.ipromocja.innergo.pl Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu pożyczki ratalnej od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Pełna informacja o pożyczce ratalnej, w tym o opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl.

Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN 

SKLEPU INTERNETOWEGO INNERGO SYSTEMS (ipromocja.innergo.pl)

 

 

1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Innergo Systems, dostępnego pod adresem internetowym innergo.pl (Sklep), jest Innergo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS 0000329441, NIP 952-206-47-94, Regon 141767212,
  BDO 000006538 (Sprzedający).
 2. Adres korespondencyjny Sklepu to: Innergo Systems Sp. z o.o., ul. Tkacka 2c, 38-400 Krosno. Adres poczty elektronicznej Sklepu to sklep@innergo.pl oraz numer telefonu: +48 22 87 37 811.
 3. Sprzedający świadczy Kupującym usługi określone w niniejszym Regulaminie (Regulamin), wydanym na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na zasadach w nim przewidzianych.
 4. Kupującym jest każda osoba fizyczna, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą Kupującemu przysługuje status konsumenta w rozumieniu art. 221c. oraz innych przepisów prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Kupujący).
 5. Korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu oznacza uprzednią akceptację Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego pola wyboru (checkbox) dostępnego w Sklepie. Korzystając ze Sklepu Kupujący zobowiązuje się do podejmowania wyłącznie działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dostarczania treści, których publikacja na stronie Sklepu mogłaby prowadzić do naruszenia prawa lub dóbr osobistych osób trzecich.
 6. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony Sklepu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa Safari, Internet Explorer, Edge, Firefox, Opera lub Chrome w wersjach zarówno na komputery stacjonarne, jak i na urządzenia mobilne, w ich ostatniej wersji stabilnej na dzień korzystania. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Podczas rejestracji i korzystania ze Sklepu wymagane jest, aby przeglądarka Kupującego akceptowała informacje elektroniczne (cookies), o których mowa w niniejszym Regulaminie poniżej.
 7. Regulamin jest udostępniony Kupującym nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu w takiej formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. 

2 Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Sprzedający prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych w Sklepie.
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są Sprzedający i Kupujący.
3. Informacje o towarach oraz ich ceny zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami – dalej jako Kodeks Cywilny) i nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 Kodeksu Cywilnego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów przedstawianych na stronie Sklepu. Nie dotyczy to zamówień przyjętych do realizacji.
4. Kupujący, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać dane wymagane do realizacji zamówienia oraz dane do wysyłki;
b. zapoznać się z postanowieniami Regulaminu oraz je zaakceptować.
5. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać o dowolnej porze i dniu tygodnia, przy czym zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, a także w soboty, w niedziele oraz w święta, będą realizowane w następnym dniu roboczym.
6. Złożenie przez Kupującego zamówienia w Sklepie stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i składa się z następujących czynności:
a. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach Sklepu poprzez dodanie ich do koszyka (kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”);
b. wybrania sposobu zapłaty i dostawy;
c. podania danych wymaganych do realizacji zamówienia;
d. dokonania zamówienia (kliknięcie przycisku “Kupuję i płacę”); dokonanie zamówienia powoduje powstanie po stronie Kupującego obowiązku zapłaty ceny za zamówienie pod warunkiem dojścia transakcji do skutku (tj. zakupu towaru) zgodnie z ust. 11 lit. a poniżej.
7. Przed dokonaniem przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. zamówione towary;
b. łączną cenę zamówionych towarów, w tym koszty dostawy oraz ewentualne dodatkowe koszty związane z zamówieniem towaru przez Kupującego.
8. Po dokonaniu przez Kupującego zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia zawierające następujące informacje:
a. dane Kupującego, w tym adres dostawy;
b. wybrany sposób płatności;
c. wybrany sposób dostawy; 
d. numer zamówienia.
9. Modyfikowanie elementów zamówienia oraz danych jest możliwe do chwili dokonania zamówienia. Ewentualna późniejsza zmiana danych jest możliwa jedynie poprzez kontakt ze Sprzedającym drogą elektroniczną, do chwili wysłania przez Sprzedającego do Kupującego zamówionego towaru, przy czym Sprzedający może odmówić dokonania takiej zmiany.
10. Oferta jest wiążąca dla Sprzedającego przez 3 dni robocze (dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
11. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 3 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail w celu:
a. zaakceptowania zamówienia, co prowadzi do zawarcia umowy w dniu złożenia oświadczenia i powoduje, że Sprzedający zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu. Wiadomość e-mail będzie zawierała podsumowanie informacji na temat zamówienia, w tym:
i. numer zamówienia
ii. dane Kupującego, w tym adres dostawy;
iii. zamówione towary wraz z ich łączną ceną;
iv. wybrany sposób płatności; oraz
v. wybrany sposób dostawy,

albo
b. odmowy przyjęcia zamówienia, co prowadzi do nie zawarcia umowy, przy czym odmowa przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego może nastąpić wyłącznie z następujących powodów;
i. braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn leżących po stronie producenta lub dostawcy towaru;
ii. złożenie zamówienia przez osobę lub organizację nie będącą osobą fizyczną;
iii. wskazanie przez Kupującego adresu dostawy, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
iv. istnienia uzasadnionego podejrzenia przeznaczenia towaru do dalszej odsprzedaży,

albo
c. przedstawienia propozycji zmian w ofercie wynikających w szczególności z braku towaru w magazynie bądź u dostawcy; do zawarcia umowy na podstawie zmienionej oferty, konieczna jest jej akceptacja przez Kupującego, przy czym, jeżeli akceptacja przez Kupującego nie nastąpi w ciągu 3 dni roboczych, oferta wygasa.
12. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po doręczeniu zamówienia na adres e-mail podany przez Kupującego, jeśli faktura VAT w formie papierowej nie została dołączona do przesyłki z zamówieniem.
13. Przystąpienie do realizacji zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, o którym mowa w 3 ust. 4 Regulaminu lub po otrzymaniu potwierdzenia pozytywnej autoryzacji płatności z wykorzystywanego przez Sprzedającego systemu ją obsługującego (w tym za pośrednictwem systemu płatności „DotPay” lub „eCard”).
14. Po skompletowaniu zamówienia Sprzedający dokonuje wysyłki zamówienia w sposób wybrany przez Kupującego.
15. Czas realizacji zamówienia wynosi przeważnie 24-48 godzin, ale w zależności od dostępności produktów może wydłużyć się do 8 tygodni. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu dostawy.
16. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest na adres podany przez Kupującego podczas zamówienia.
17. W dniu wysłania towaru przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Kupującego stosowna informacja.
18. W przypadku nieobecności Kupującego pod adresem wskazanym jako adres dostawy, pracownik dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Kupujący będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sprzedającego przez dostawcę, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Kupującym termin i koszt dostawy.
18. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata. W sytuacji wskazania przez Kupującego nieprawidłowego adresu bądź nieodebrania zamówienia dostarczonego pod wskazany przez Kupującego adres, Kupującego obciążają koszty zwrotu przesyłki oraz ewentualnie ponownej dostawy zamówienia pod ten sam lub inny adres. 

3 Ceny i sposoby płatności

1. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie Sklepu:
a. podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w wysokości 23%, 8%, 5%, 0%, OO lub „zwolniony”;
b. nie zawierają kosztów przesyłki; 
c. mogą w każdej chwili ulec zmianie. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
2. Aktualny cennik dostawy jest dostępny na stronie głównej Sklepu.
3. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
a. przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;
b. przez system płatności „DotPay” (Dotpay Sp. z o.o. ul. Wielicka 28b, 30-552 Kraków) oraz „eCard” (eCard S.A. ul. Czackiego 7/9/11, 00-043 Warszawa);
4. Dane do przelewu są następujące: Innergo Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa. Numer rachunku bankowego dla przelewu w PLN oraz w EURO jest każdorazowo podawany przy potwierdzeniu zamówienia. W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia.
5. W przypadku płatności „DotPay” lub „eCard” Kupujący oświadcza, że zapoznał się z zasadami takiej płatności i będzie się do nich stosował.

Odstąpienie od umowy i inne prawa Kupującego

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od umowy odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów przekraczających najtańszy oferowany przez Sprzedającego sposób dostarczenia rzeczy.
2. Ustawowe prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1. powyżej nie przysługuje Kupującemu, jeżeli jest on zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych, a także w innych przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz:
a. nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar produkowany na zamówienie);
b. dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
3. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, dla skuteczności odstąpienia od umowy pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres Sprzedającego przed upływem wskazanego powyżej terminu 14 dni od daty odebrania przesyłki z zamówieniem. Wraz z przedmiotem umowy Sprzedający dostarcza Kupującemu formularz odstąpienia od umowy, który po jego wypełnieniu przez Kupującego odpowiada wymogom oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przy czym oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie musi być obowiązkowo złożone na tym formularzu, aby było uznane za skuteczne.
4. Z zastrzeżeniem ograniczeń zastosowania ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, o których mowa w ust. 1-2 powyżej w razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Kupujący wysyła towar na własny koszt.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić dostarczony towar w stanie nienaruszonym do siedziby Sprzedającego lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do jego odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupującego o zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu i jego uruchomieniu.
6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Kupującego zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7. Kupujący ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9. Celem skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Kupujący może zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
a. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
b. Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej (WIIH),
c. sądów polubownych, w tym stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
10. Szczegółowy, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów, w tym pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
11. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR).

5 Rękojmia, gwarancja i reklamacje

 1. Kupujący powinien zapoznać się z opisem produktu, który zamierza zamówić, w szczególności czy odpowiada on jego oczekiwaniom. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący może mailowo lub telefonicznie zwrócić się do Sprzedającego z prośbą o dodatkowe wyjaśnienia dotyczące produktu.
 2. Niezależnie od odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi za rzecz sprzedaną, Kupującemu przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, czyli funkcjonowania Sklepu.
 3. Reklamacje zarówno co do zakupionych towarów, jak i funkcjonowania Sklepu, można składać mailowo pod adresem e-mail: sklep@innergo.pl. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od jej otrzymania, za wyjątkiem sytuacji, w której dla oceny zasadności reklamacji konieczne okaże się dostarczenie towaru do siedziby Sprzedającego – w takim przypadku termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty dostarczenia towaru przez Kupującego.
 4. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru do siedziby Sprzedawcy ponosi Kupujący – koszty te będą zwracane Zamawiającemu przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku uwzględnienia reklamacji. Koszty odesłania towaru przez Sprzedającego z powrotem do Kupującego ponosi Sprzedawca.
 5. Towary oferowane w Sklepie są objęte gwarancjami producentów w zakresie w jakim wynika to z informacji zamieszczonej przy konkretnym towarze na stronie Sklepu. Jeżeli towar jest objęty gwarancją producenta, Sprzedający dostarcza go wraz ze stosowanymi kartami gwarancyjnymi (jeśli występują). Warunki gwarancji każdorazowo określa producent.

 

Usługi świadczone za pośrednictwem poczty e-mail

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Kupującego adres poczty e-mail.
2. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Sklepu do nieokreślonej liczby Kupujących.
3. Usługa subskrypcji „Newslettera” Sklepu jest usługą bezpłatną. 
4. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wyrażenie zgody poprzez wypełnienie formularza w Sklepie.
5. Kupujący może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając e-mail z takim żądaniem na adres sklep@innergo.pl.
6. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
7. Każdy „Newsletter” lub inna poczta elektroniczna pochodząca od Sprzedającego zawiera:
a. informację o nadawcy;
b. określenie treści wiadomości w polu „temat”;
c. informację o sposobie rezygnacji z usługi lub zmienienia jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Kupującego).

7 Prawa i obowiązki stron

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Sklepu, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 2. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu.
 3. Kupującemu nie wolno przekazywać treści bezprawnych z wykorzystaniem Sklepu.
 4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z treści zamieszonych na stronie Sklepu wyłącznie w ramach swojego użytku osobistego, a ponadto do korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego.
 5. Kupujący zobowiązuje się także do zachowania poufności co do proponowanych przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu warunków zakupu towarów dostępnych w Sklepie, w tym w szczególności do nierozpowszechniania w sieci Internet jakichkolwiek informacji na temat cen konkretnych towarów. 

8 Dane osobowe oraz pliki typu „cookies”

1. Korzystając z usług świadczonych przez Sklep, Kupujący wyraża zgodę na:
b. przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedającego w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Sklep;
b.przekazywanie jego danych osobowych podmiotom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia. Zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
2. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1 następuje poprzez kliknięcie przez Kupującego pola wyboru (checkbox) dostępnego w Sklepie podczas złożenia zamówienia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie odwołana. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.
3. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.
4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne (nie jest wymogiem prawnym), jednak jest niezbędne do zawarcia umowy ze Sprzedającym – konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. Sprzedający nie weryfikuje podanych danych osobowych (innych niż dane kontaktowe i adresowe w związku z realizacją zamówienia), jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług w przypadku niepodania przez Kupującego niezbędnych danych osobowych lub podania danych nieprawidłowych lub danych nieprawdziwych.
5. Kupującemu przysługuje uprawnienie do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego.
6. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ust. 5 wymaga przesłania do Sprzedającego na adres poczty elektronicznej sklep@innergo.pl odpowiedniego żądania zawierającego wskazanie imienia i nazwiska (nazwy) Kupującego.
7. Kupujący wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego następujących danych technicznych i technologicznych:
a. adres IP;
b. wywołany adres internetowy (URL);
c. adres internetowy, z którego Kupujący przeszedł na strony Sklepu;
d. rodzaj przeglądarki, z jakiej Kupujący korzysta;
e. innych informacji transmitowanych protokołem http.
8. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie przez Sprzedającego na komputerze Kupującego informacji elektronicznych (niewielkich plików elektronicznych tzw. „cookies”) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sprzedającego. 
9. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Sprzedającego dostępu do tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług świadczonych w ramach Sklepu, w szczególności:
a. utrzymania sesji Kupującego (po zalogowaniu), dzięki której Kupujący nie musi na każdej stronie wpisywać loginu i hasła;
b. lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;
c. tworzenia statystyk;
d. prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
e. tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
10. Informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupującego, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
11. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sprzedającego do informacji elektronicznej za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.
Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Sprzedającego tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu jako całości oraz poszczególnych elementów prezentowanych na stronie internetowej twojapple.innergo.pl, w tym prawa oznaczeń towarów przysługują odpowiednio Sprzedającemu bądź podmiotom trzecim. Z zastrzeżeniem uregulowania dozwolonego użytku, ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedającego lub podmiotów trzecich jest zabronione.

 

Dane rejestrowe sprzedawcy: INNERGO Systems Sp. z o.o., ul. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
NIP: 952-206-47-94, KRS: 0000329441, Kapitał zakładowy: 504 000 PLN

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel