• Zniżka i raty na zakup urządzeń Apple

  Chcesz zrobić prezent a nie masz od ręki całej kwoty na zakup produktu Apple? To nie problem! Proponujemy wygodne raty!

  Pamiętaj! wpisz kod rabatowy: BankowaWiosna i zgarnij dodatkowo 3% zniżki.

  Jak zakupić produkt Apple na raty?
  1. Wejdź na platformę: www.ipromocja.innergo.pl i wybierz produkt.
  2. Przejdź do opcji płatności i wybierz "Płatność ratalna".
  3. Zapoznaj się regulaminem sklepu internetowego i potwierdż zamówienie kilkając "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
  4. Złóż wniosek o pożyczkę ratalną
  5. Jeśli umowa o pożyczkę ratalną zostanie zawarta, Innergo Systems zrealizuje zamówienie.

  Szczegóły oferty:
  •    wartość zakupów (wraz z dostawą) do 10 000 zł
  •    dotyczy wszystkich urządzeń Apple oferowanych na www.ipromocja.innergo.pl

  Sprawdź

  Oferta obowiązuje do 21.06.2020 r.   
  Zapraszamy!
  Jak wziąć udział w promocji?
  Wybierz produkty Apple (ze sklepu http://ipromocja.aliorbank.pl, zgodnie z regulaminem promocji.  Szczegóły oferty, Regulamin promocji oraz Taryfa opłat i prowizji w placówkach i na www.aliorbank.pl

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym, użyte na stronie określenia mają znaczenie zgodne ze słownikiem.

  Raty w okresie obowiązywania promocji specjalnych:
  Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 29,04%. Kalkulacja została dokonana na dzień 5.11.2019 r. na reprezentatywnym przykładzie. Oferta pożyczki ratalnej obowiązuje dla umów zawartych w terminie od 13 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2020 r

  DotPay SA jako pośrednik kredytowy współpracuje z Alior Bank SA z siedzibą w Warszawie. Zakres umocowania: udostępnianie klientom wniosku o pożyczkę ratalną oraz przyjmowanie oświadczeń o odstąpieniu od umów o pożyczkę ratalną zawartych przez Alior Bank SA za pośrednictwem www.ipromocja.innergo.pl Alior Bank uzależnia decyzję o przyznaniu pożyczki ratalnej od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Pełna informacja o pożyczce ratalnej, w tym o opłatach i prowizjach jest dostępna na www.aliorbank.pl.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO INNERGO SYSTEMS (ipromocja.innergo.pl)

 

1. Administratorem danych osobowych Kupujących korzystających ze Sklepu (sklep internetowy Innergo Systems, dostępny pod adresem internetowym ipromocja.innergo.pl), w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) jest Innegro Systems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odrowąża 15, 03-310 Warszawa, KRS0000329441, NIP 952-206-47-94 Regon 141767212, BDO 000006538  (Administrator). Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora możliwy jest pod adresem: rodo@innergo.pl.

2. Administrator przetwarza informacje dotyczące Kupujących, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.

3. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Kupujących w sklepie internetowym Innergo Systems Sp. z o.o., dostępnym pod adresem internetowym http://www.ipromocja.innergo.pl/ (Sklep) a także innych osób fizycznych, które korzystają ze Sklepu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w wyżej wskazanej stronie internetowej i osób zainteresowanych kontaktem z Administratorem w jakimkolwiek celu.

4. Dane osobowe Kupujących przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a zwłaszcza:
a) świadczenia dostępnych w jego ramach usług lub ich elementów;
b) dostosowania Sklepu do potrzeb Kupujących oraz innych osób korzystających ze Sklepu;
c) zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu; 
d) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
e) ewentualnego dochodzenia roszczeń; 
f) tworzenia wewnętrznych raportów i analiz oraz statystyk oglądalności podstron Sklepu.

5. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu, a nie będących jego Kupującymi przetwarzane są przez Administratora w celu:
a) dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb ww. osób oraz Kupujących;
b) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
c) ewentualnego dochodzenia roszczeń;
d) tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu.

6. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Kupujących lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu odpowiednim organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

7. Poza przypadkami wskazanymi w punkcie powyższym informacje dotyczące Kupujących lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Kupującego lub tej osoby.

8. Dane dotyczące Kupującego lub innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Sklepu (zgodnie z treścią 9 ust. 8 Regulaminu Sklepu), a następnie zostaną usunięte z systemu.

9. Każdemu Kupującemu przysługuje uprawnienie do dostępu swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania i uzupełnienia, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz skargi do organu nadzorczego, jak również prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się z działem sprzedaży internetowej na adres Innergo Systems Sp. z o.o., ul. Tkacka 2c, 38-400 Krosno lub adres poczty elektronicznej sklep(at)innergo.pl albo lub korzystając w tym celu z narzędzi kontaktowych dostępnych w ramach Sklepu. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z określonych funkcji Sklepu Kupujący traci możliwość korzystania z nich.

10. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Kupującego lub inną osobę fizyczną ze Sklepem w logach systemowych Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym o numerze IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego lub innej osoby fizycznej, z którego Kupujący lub inna osoba fizyczna łączy się ze Sklepem. Administrator informuje także, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym numeru IP) i rodzaju urządzenia końcowego Kupującego oraz innej osoby fizycznej korzystającej ze Sklepu, a także czasu połączenia wskazanych osób ze Sklepem oraz inne dane dotyczące aktywności Kupującego lub innej osoby fizycznej w Sklepie. Wspomniane dane są przetwarzane przede wszystkim w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

11. Administrator wykorzystuje informacje elektroniczne (niewielkie pliki elektroniczne tzw. „cookies”) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego lub inną osobę fizyczną. Celem gromadzenia i uzyskiwania przez Administratora dostępu do nich tych informacji elektronicznych jest wyłącznie zwiększenie funkcjonalności usług, w szczególności:

a) utrzymania sesji Kupującego;
b) lepszego dopasowania serwisu do potrzeb Kupujących;
c) tworzenia statystyk;
d) prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Kupującego;
e) tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.

12. Wskazane wyżej informacje elektroniczne nie mają na celu gromadzenia danych osobowych Kupujących, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Kupującego, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Kupującego za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupującego przeglądarki internetowej.

13. Kupujący ma możliwość w każdym momencie określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Administratora do tej informacji za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Kupujący przeglądarki internetowej.

14. Kupujący ma możliwość w każdym momencie uniemożliwienia przechowywania przez Administratora tych informacji elektronicznych na komputerze Kupującego.

15. Jeżeli Kupujący zamieszcza w Sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

16. Administrator zleca czynności związane z hostingiem spółce I-Systems Sp. z o.o. Sp. k. Wspomniana spółka nie będzie dokonywała przetwarzania danych osobowych Kupujących Sklepu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, gwarantując odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych.

17. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Kupującym oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać Administratorowi na adres poczty elektronicznej it@innergo.pl.

18. Administrator również oświadcza, iż stosowane przy ochronie Sklepu techniki zabezpieczenia dostępu do danych osobowych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 
 

Dane rejestrowe sprzedawcy: INNERGO Systems Sp. z o.o., ul. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa
NIP: 952-206-47-94, KRS: 0000329441, Kapitał zakładowy: 504 000 PLN

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel